Water Solutions

Water Solutions biedt duurzame oplossingen voor het vakgebied stedelijk water. Vanuit mijn expertise en kracht als projectleider richt ik mij op de realisatie van projecten voor opdrachtgevers zoals gemeenten en waterschappen. Vaak in samenwerking met aannemers, meetbedrijven en ICT-experts.

Wilt u meer weten, heeft u een idee of behoefte, geef het dan aan via een persoonlijk bericht. Dat kan telefonisch, per email of LinkedIn, dan hebben we even contact of plannen we een afspraak via teams / op kantoor of elders.

M: 06 34 44 69 40 (algemeen nr)
E: info@watersolutions.nl
W: www.watersolutions.nl